Vogellein Yo-Yo Yolanta fra Verdenshundeudstillingen i Poznan